Sở hữu set vũ khí lợi hại với Hack cf 1195 mới nhất tháng 9 2015

Chào các game thủ Hack CF 2015 của chúng ta,
Với bản Hack cf 1195 mới nhất lần này, không phải chỉ đơn giản là những báu vật mới, nếu thành công trong phiên bản Hack cf 1195 free lần này các game thủ Hack đột kích miễn phí sẽ có nguyên một set vũ khí khá lợi hại đủ để tung hoành tại các chế độ khác nhau.


Sở hữu set vũ khí lợi hại với Hack cf 1195 mới nhất tháng 9 2015
10 10 111